Zpět na sms zdarma

Podmínky používání služeb POSLATSMS.CZ

Článek I. Definice

a)  Poskytovanými službami se rozumí veškeré možnosti, které nabízí portál PoslatSMS.cz umístěný na doméně "poslatsms.cz" či subdoménách dále jen "Portál"

b)  Registrací uživatele na portále či využitím služeb (především odesílání sms) vzniká "Smlouva o využvání služeb PoslatSMS.cz" dále jen Smlouva.

Článek II. Provozovatel

a)  Provozovatelem se rozumí společnost Interactive Marketing, s.r.o., IČ: 24814075, DIČ: CZ24814075 se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10. Spisová značka: C 176709 vedená u rejstříkového soudu v Praze

b)  Provozovatel archivuje informace o odeslaných SMS zprávách. Mezi tyto informace patří zejména: datum a čas odeslání, telefonní číslo příjemce a IP adresa uživatele. Tyto informace jsou dostupné pouze pro orgány činné v trestním řízení na základě výzvy Policie ČR.

c)  Provozovatel má právo měnit způsob fungování portálu i jednotlivých částí, případně ukončit činnost či nabízení uvedených služeb.

d)  Provozovatel nezodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb (především doručení sms zpráv, které uživatel zasílá zdarma) z důvodu přílišné závislosti na systémech třetích stran, které nemá Provozovatel pod kontrolou. Veškeré služby jsou provozovány "tak jak jsou" tedy bez záruky jakéhokoli druhu. Zároveň je zájmu Provozovatele udržovat veškeré služby v nejlepším možném stavu.

e)  Smlouva může být kdykoliv vypovězena kteroukoliv smluvní stranou i bez udání důvodu.

f)  Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně měnit.

Článek III. Uživatel

a)  Uživatelem se rozumí návštěvník, který vstoupil do smluvního vztahu uzavřením smlouvy. Viz. článek I.

b)  Uživatel nesmí využít služby bezplatného odesílání k marketingovým, reklamním či komerčním účelům. Porušením tohoto ustanovení se vystavuje riziku zrušení uživatelského účtu bez nároku na refundaci.

c)  Uživatel se zavazuje využívat pro reklamní, marketingové či komerční účely pouze placené služby Provozovatele.

d)  Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody, který by mohla vzniknout v důsledku nedostupnosti běžně poskytovaných služeb.

e)  Uživatel má povinnost pravidelně kontrolovat znění těchto podmínek uzavření smlouvy.

f)  Uživatel má právo kdykoliv bezplatně ukončit svou registraci na portále.

g)  Uživatel souhlasí s příjmem informačních emailů od provozovatele, které nemusí nutně souviset s provozem portálu.

Článek IV. Všeobecné podmínky

a)  Smluvní strany souhlasí s výhradně elektronickou komunikací v podobě emailu na adrese [email protected]

b)  Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

c)  Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Případné spory se projednávají na území České republiky. Obě strany se zavazují, že jejich případné spory bude řešit Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

d)  V případě, že se prokáže kterékoliv z uvedených ustanovení jako neplatné, vztahuje se tato neplatnost pouze na konkrétní ustanovení a Smlouva tím zůstává nedotčena.

e)  Smluvní strany si tyto podmínky přečetli a na důkaz projevení souhlasu Uživatel využívá služby Provozovatele a Provozovatel umožní využít služby Uživateli.

Vyzkoušejte odesílání SMS zpráv zdarma

Sms zdarma